This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thơ rủ nhậu nà, thi xong nhá

10cth1-2 January 14, 2012 Nam Le 2

Tình hình là thi xong Thơ rủ nhậu nà, anh em ai đi thì pm lại nhá. :d
Thơ Phan: chiều đi thi về đi nhậu hem
lequocnam_ntv: hok có tiền nè
lequocnam_ntv: o dau
Thơ Phan: kiếm quán óc nghiêu chem chép khô mực gì làm vài chai
lequocnam_ntv: oh
lequocnam_ntv: định ru đi caraoke
lequocnam_ntv: “>
lequocnam_ntv: L
Thơ Phan: karaoke ôm thì đi ! chiều nhậu ken hay 333 đây
lequocnam_ntv: ken


Last modified on December 9th, 2020 at 1:05 am

Nam Le
lequocnam2 responds

  1. phanthovb says:

    Địt mẹ sao copy phần 100k/em hả . Nói chơi thôi ae đi chơi chủ yếu là chia tay cuối năm vui vẻ thôi . nhậu nhiêu tính tiền chia ra hok tới 100k đâu .

  2. le.qnam says:

    [emot]hamarneh[/emot][emot]kill[/emot][emot]kill[/emot][emot]kill[/emot][emot]uplook[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *