This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thời khóa biểu học kì 1 năm 2011 – 2012

10cth1-2 August 2, 2011 Nam Le 1

Nhập MSSV vào đây và nhấp Uki để xem thời khóa biểu cá nhân:10cth01

10cth02

[i](last update: 5-9-2011)[/i]

Bài viết nên xem:
http://10cth01-2.isgreat.org/home/read.php?281

Nguồn: PĐT


Last modified on December 1st, 2020 at 9:19 pm

Nam Le
lequocnamOne respond

  1. le.qnam says:

    Mật khẩu đăng nhập vào web trường đã đc trường RESET lại là ngày tháng năm sinh của bạn. Vd: 24-12-1992 thì mk là 241292.
    Các bạn cũng khỏi cần đăng ký học phần luôn vì trường đã đăng ký sẵn cho rồi. Pó hand ~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *