This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Tìm người giữ danh sách đề tài của Thầy Cao Tùng Anh

10cth1-2 September 22, 2012 youngta 2

Hiện ai đang cầm danh sách đề tài thuộc nhóm Thầy Cao Tùng Anh xin liên hệ gấp về số dt 01265 425 764 để lên kế hoạch và báo cáo đề tài gấp cho thầy … !

Trường hợp mất hay cố tình giữ riêng không thông báo (trễ nhất là đến sáng thứ 2) mình sẽ báo lại với thầy hủy đề tài và lấy lại mới … mong rằng mọi người hợp tác giúp đỡ nhau để nhanh chóng hoàn thành  đề tài !!

Chân thành cám ơn !!!! [J]


Last modified on December 4th, 2020 at 3:16 am

youngta
youngta2 responds

  1. trumleme says:

    đi thì chẳng có thằng nào thèm đi xin mà đòi kêu có ,vl thiệt

  2. le.qnam says:

    hỏi thằng Đức với Khải thử coi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *