This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Bài tập: Đề thi mẫu PTTK HTTT _1

10cth1-2 December 25, 2012 3

Bài nằm trong loạt đề thi của thầy Bích (?) mà các anh khóa trước chia sẻ:

FBNA là hãng hàng không phục vụ vận chuyển hành khách đến 15 địa điểm khác nhau. Một số địa điểm được phục vụ thường xuyên còn một số được phục vụ theo mùa.

Mỗi chuyến bay của FBNA đều phải bay theo một tuyến bay nhất định. Ngày khởi hành, giờ khởi hành, giờ đến của các chuyến bay phải được ghi nhận. Thông tin về tuyến bay có mã tuyến bay, giờ khởi hành, thời gian bay, nơi bay đi và nơi bay đến.

Các phi công có thể bay trên các chuyến bay khác nhau nhưng hiển nhiên ở mỗi thời điểm chỉ có thể bay trên một chuyến bay. Mỗi chuyến bay phải có tối thiểu một phi công nhưng một phi công không phải lúc nào cũng làm nhiệm vụ phi công chính của chuyến bay. Họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của phi công phải được lưu trữ.

Ở mỗi chuyến bay, chi tiết về hành khách phải được ghi nhận như tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc và trọng lượng hành lý.

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a)  Xây dựng mô hình ER. Sử dụng mô hình thực thể thể hiện ở nơi thích hợp
b)  Chuyển mô hình ER thành mô hình quan hệ.
c)  Lập phiếu mối quan hệ.


Last modified on December 4th, 2020 at 3:06 am

Nam Le
lequocnam3 responds

  1. le.qnam says:

    ở câu a, giải như sau, các bạn cho ý kiến thử

  2. phanthovb says:

    ủa 2 cái hình đó giống nhau mừ…khác cách ghi thôi.. cái đố bài giải của ông làm hay bài giải của thầy vậy,..

  3. le.qnam says:

    uh, thấy lời giải sau đề bài. 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.