This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Bạn nào có tài liệu cuối kì môn mạng máy tính không?

10cth1-2 December 9, 2012 2

bạn nào có tài liệu cuối kì môn Mạng máy tính post lên cho anh em cùng tham khảo nha….


Last modified on December 4th, 2020 at 3:08 am

thuanloi
thuanloi2 responds

 1. phanthovb says:

  có tài liệu gì đâu . ê cái vụ miễn thi mập mờ quá ko hỉu nổi luôn á… ruốt cuộc có đi thi cuối kì không ta ….

 2. le.qnam says:

  1. Các chuẩn trong mạng ko dây
  2. CMSA/CA
  3. Frame 802.11: Xem ở đây
  4. Các chế độ hoạt động của AP:  root – Repeater – Bridge
  5. Các chế độ hoạt động của Station: Active, Passive scan, Power Saving,.
  6. Quá trình thiết lập kết nỗi giữa AP-Staton
  7. Chia mạng con.
  8. Bảo mật trong 802.11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.