This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Bộ Đề thi Trắc Nghiệm Java 100% – Alo thơ lấy password

10cth1-2 June 5, 2012 phanthovb 9

Bấm nut cảm ơn để hiện mkhaauwur …

http://www.mediafire.com/file/tnnp3olahvnjpae/hutech-430294-TN-Lap-trinh-hdt-070612.pdf


Last modified on December 4th, 2020 at 11:27 pm

phanthovb
phanthovb9 responds

 1. le.qnam says:

  nghi lừa tình quá [emot]hamarneh[/emot]

 2. hoan_giao_su says:

  lừa kia`

 3. Mr.ZiZu says:

  [emot]fear[/emot] chú này hay lừa tình anh em wa

 4. quangtri says:

  Des.., mung 7 đi thi.., anh gap no la đấm nó phát chết luôn [emot]kill[/emot][emot]kill[/emot][emot]kill[/emot]

 5. phanthovb says:

  Lừa ở đâu pa ,

 6. phanthovb says:

  Câu dc 15 view 4 thanks lấy mk thấy tao pro hem ?? hố hố  [emot]love[/emot]

 7. phanthovb says:

  Anh em học bài căng thẳng giải lao chút mà @quangtri

 8. le.qnam says:

  cho nó ăn chuối đi anh em :))

 9. quangtri says:

  MAi di thi chú đừng để anh gặp [emot]kill[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published.