This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Borland C, Dev C, C-free

10cth1-2 August 5, 2012 0

Visual Basic 6 pro

Download: http://www.mediafire.com/?4mw04t5gtj9dk
Hj-Split: http://www.freebyte.net/download/hjsplit.zip (Nối file)

Borland C

Download: Borland C
Dành cho Windows 64bit: Batch DOSXem chi tiết công cụ này ở đây

C-free standard

Download: http://www.download.com.vn/developer+tools+ide/8953_c-free-4-0-standard.aspx?op=download

Dev C/C++

Dev-C++ là một môi trường phát triển tích hợp tự do (IDE) được phân phối dưới hình thức giấy phép Công cộng GNU hỗ trợ việc lập trình bằng C/C++. Nó cũng nằm trong bộ trình dịch mã nguồn mở MinGW. Chương trình IDE này được viết bằng ngôn ngữ Delphi.

Dev-C++ là một môi trường phát triển tích hợp tự do (IDE) được phân phối dưới hình thức giấy phép Công cộng GNU hỗ trợ việc lập trình bằng C/C++. Nó cũng nằm trong bộ trình dịch mã nguồn mở MinGW. Chương trình IDE này được viết bằng ngôn ngữ Delphi.

Dự án phát triển Dev-C++ được lưu trữ trên SourceForge. Dev-C++ nguyên được phát triển bởi một lập trình viên có tên là Colin Laplace và chỉ chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows.

Bloodshed Dev-C++ là một Môi trường Phát triển Tích hợp (IDE) có hỗ trợ đầy đủ tính năng cho ngôn ngữ lập trình C/C++. Nó sử dụng trình MinGW của GCC (Bộ trình dịch GNU) làm trình biên dịch. Dev-C++ cũng có thể được dùng kết hợp với Cygwin hay bất kỳ trình dịch nền tảng GCC nào khác.[1]

Chương trình cho người dùng có cảm nhận hơi giống với hình thức của chương trình Microsoft Visual Studio vốn được sử dụng rộng rãi hơn. Dev-C++ có một đặc điểm phụ đó là nó sử dung DevPaks, là một phần gồm các gói mở rộng so với môi trường tiêu chuẩn, bao gồm các thư viện, mẫu, và các tiện ích được đưa thêm vào. DevPaks thường có, nhưng không nhất định, tiện ích GUI (giao diện người đùn đồ họa), bao gồm các công cụ phổ biến như GTK+, wxWidgets, và FLTK. Có những DevPaks có chứa các thư viện với thậm chí nhiều hàm chức năng cao hơn.

Download: http://prdownloads.sourceforge.net/dev-cpp/devcpp-4.9.9.2_setup.exe


Last modified on December 4th, 2020 at 3:18 am

riobus
riobus0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.