This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Cách cài đặt IIS làm máy chủ

10cth1-2 March 23, 2012 0

Hướng dẫn sau đây sẽ hướng dẫn bạn cài IIS để dùng làm máy chủ chạy các ứng dụng Web form hướng Microsoft (asp/asp.net) khác với apache (php/cgi/..) .

INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) gồm các phiên bản:

IIS 5.0: Windows 2000 Professional hay MS Windows XP Professional
IIS 7.0: Windows Vista
IIS 7.5: Windows 7

(Internet Information Services (IIS) Manager) là dịch vụ vụ máy chủ chạy trên nền Hệ điều hành windows. Trong IIS bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau bao gồm: web server, FTP server, Mail server…

Bài viết sau đây hướng dẫn cài đặt IIS để thiết lập localhost trên windows 7.

IIS là gì???

(Internet Information Services (IIS) Manager) là dịch vụ vụ máy chủ chạy trên nền Hệ điều hành windows. Trong IIS bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau bao gồm: web server, FTP server, Mail server… IIS hỗ trợ cho việc thực thi ứng dụng ASP/ASP.NET, ngoài ra chúng ta có thể dễ dàng cài đặt PHP và mySQL để chạy ứng dụng PHP.

Các bước cài đặt IIS

Vào control panel -> Program and Feature -> Turn Windows  features on or off.

Xuất hiện Form Windows Features. Tại đây chúng ta sẽ check vào vào Internet Information Sevvices để kích hoạt IIS, bên dưới đó là các dịch vụ bên trong của IIS. Giới hạn trong nội dung bài viết này tôi chỉ chọn các mục bên trong Application Development Features để hỗ trợ chạy các ứng dụng ASP/ASP.NET

Sau khi OK chờ trong giây lát để cập nhật thay đổi
Sau khi hoàn thành chúng ta vào mục quản lý IIS tại: Control Panel -> Administrator Tools -> Internet Information Services (IIS) Manager

Xuất hiện ở trang đầu ta sẽ thấy các ứng dụng sẽ được hỗ trợ bởi IIS.

Trước tiên chúng ta sẽ quan tâm đến các mục theo thứ tự ở hình dưới.
[1] nơi quản lý các site của chúng ta.
[2] 1 site mặc định được tạo ra trước, và lưu tại C:\inetpub\wwwroot.
[3] Quản lý hoạt động của web server (turn on/off).
[4] Chạy trang web trên brower mặc định.

Sau khi bấm vào [4] tại hình trên sẽ chạy trang web với hình ảnh sau. Đây là trang web mặc định khi chạy localhost trên IIS. Thư mục gốc của localhost: C:\inetpub\wwwroot.

Đến đây ta đã hoàn thành việc cài đặt IIS trên Windows 7.

@UIT


Last modified on December 5th, 2020 at 1:08 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.