This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Cách Disable/Enable AutoRun trên Windows Vista/7 Home Premium

10cth1-2 October 30, 2010 0

Thủ thuật sau được dùng cho Windows Vista Home Premium và Windows 7 Home Premium. Bài viết sau được đăng trên Blog cũ của mình:

Các bạn chắc đã biết cách Enable/Disable AutoRun đối với các thiết bị trên eChip số 358 (30 – 10 – 2007) của bạn Cao Minh Quốc Huy nhưng cách này chỉ áp dụng cho Winidows XP Pro, Windows Vista Ultimate/Business mà trên Windows Vista Home Pre thì không được do không có dịch vụ gpedit.msc.
Và hầu hết cách Enable/Disable trên Internet toàn chỉ = dịch vụ gpedit ( Run -> gpedit.msc / autoplay). Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn cách tắt/mở AutoRun trên Windows Vista/7 Home Premium khi cần.

Cách Enable:

Nhấp nút Start -> gõ vào ô Search là services

Chọn mục Shell Hardware Detection -> Enter

Một hộp thoại sau hiện ra, trình tự làm theo các con số nhé. 1-> 2 -> 3
1-  Chọn là Automatic
2-  Chọn Start
3-  NHấp Apply – > Okay
4-  KHởi động lại Explorer (kill tiến trình Explorer trong Task Manager), nếu cần thì khởi động máy

Cách Disable:

Cũng ở hộp thoại này, chọn trình tự nhé:
1-  Chọn Disable
2-  NHấp Stop -> Yes
3-  Apply -> Okay
4-  KHởi động lại Explorer (kill tiến trình Explorer trong Task Manager), nếu cần thì khởi động máy

Nếu đã làm xong như vậy mà chưa Enable/Disable AutoRun trên các thiết bị thì bạn có thể can thiệp vào Registry hay sử dụng mini tools Restore tools for Windows (RTfW) do tôi viết ra (download tại http://freeze_love.summerhost.info/blog/read.php?1 ) để cho phép đĩa nào có thể AutoRun.

L.Q.N


Last modified on December 9th, 2020 at 2:09 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.