This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Chat Facebook ngay trên giao diện Windows Desktop

10cth1-2 March 7, 2012 3

Facebook vừa tung ra ứng dụng Facebook Messenger dành cho Windows, cho phép người sử dụng nhận và gửi tin nhắn trên phần mềm độc lập (như Yahoo Messenger) thay vì phải chat trên trình duyệt như trước.


Facebook Messenger for Windows. Ảnh: The Verge.

Ứng dụng còn hiển thị các nhắc báo (notification) về các bình luận (comment), tag ảnh… và các cập nhật của News Feed.

Tuy nhiên, ứng dụng này mới chỉ được triển khai dần cho các thành viên dùng máy tính chạy Windows 7 tại địa chỉ facebook.com/about/messenger. Phiên bản dành cho Windows XP, Windows Vista và Mac OS X cũng đang được phát triển.

Châu An


Last modified on September 6th, 2020 at 4:18 pm

phanthovb
phanthovb3 responds

  1. le.qnam says:

    Cái này đown ở đâu za [emot]ok[/emot]

  2. phanthovb says:

    Ko đọc bài viết hả . Để đường link trong bài viết đố you biết đó. [emot]grin[/emot]

  3. le.qnam says:

    à à [emot]hamarneh[/emot] thấy òi. tải về òi mới thấy [emot]grin[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.