This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Công tác cho năm học 2012 – 2013

10cth1-2 September 19, 2012 0

Ngày 14.9 họp cán sự lớp với lãnh đạo Nhà trường, có nhiều nội dung nhưng sau đây sẽ là 1 vài nội dung chính:

–  Đánh giá điểm rèn luyện: Qua đó, trong bảng điểm học tập sẽ có thêm 1 cột điểm rèn luyện đi kế bên để xác định. Bảng điểm tốt nghiệp cũng bao gồm luôn điểm rèn luyện. Như vậy, năm nay Trường đã làm gắt và chú tâm hơn nữa đến điểm rèn luyện. Điểm rèn luyện liên quan đến tác phong, lối sống đạo đức và nội quy mà Trường đề ra.

–  Phê sổ Đoàn, phân tích chất lượng Đoàn viên, giới thiệu ĐOàn viên học lớp Cảm tình Đảng

–  Tác phong, lối sống đạo đức và thực hiện nội quy Nhà trường: Mang bảng tên khi đi học, đi học đầy đủ, nữ sinh ăn mặc kín đáo, nam bỏ áo vào quần.

Năm nay là năm cuối rồi, để lớp có tỉ lệ tốt nghiệp và điểm tb cao, Nam sẽ gắt gao hơn trong việc chuyên cần,

ko  điểm danh giùm, có thể tùy hứng điểm danh trừ điểm rèn luyện và đánh giá chất lượng ĐOàn viên phê sổ Đoàn.

NHững bạn nào ko hoạt động có ích cho lớp, xã hội cũng dc nhận điểm rèn luyện khá trở lại. MỤc đích đánh giá khách quan này là đảm bảo công bằng cho những bạn có hoạt động và tránh cho phía bên Phòng Công tác SInh viên kiểm tra đột xuất bắt họp lớp đanh giá lại.

Ngoài ra khi phân công ai đó công việc gì mà đùn đẩy ko làm thì cũng bị hạ nhé 🙂

Đây là vấn đề N suy nghĩ và đã từng thả lỏng để thoải mái trong lớp nhưng với tình hinh như vậy thì lớp ta sẽ có tỉ lệ tốt nghiệp ko cao, biết vì cộng đồng…

le.qnam


Last modified on December 4th, 2020 at 3:16 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.