This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Cùng ôn tập Xác suất thống kê AB

10cth1-2 January 8, 2012 1

Nội dung ôn tập:

Các bảng tra giá trị được phép mang vào phòng thi tải tại đây:

Gauss
Laplace và Laplace ngược (*)
Bảng giá trị Phân vị Chi-square (*)
Bảng giá trị Phân vị Student (*)
Phân phối xác suất của phân phối chuẩn tắc
Phân phối xác suất ngược của phân phối chuẩn tắc
Download: http://www.mediafire.com/?6nm023lwaozuu
[i](Cái đánh dấu (*) là nên đem vào)[/i]

Tài liệu cũng tương đối của ĐH Sư phạm Hà Nội, nếu xem ko được, mở ở thẻ mới tại đây.


Last modified on December 9th, 2020 at 1:06 am

Nam Le
lequocnamOne respond

  1. le.qnam says:

    cùng ôn nào các bạn [emot]ok[/emot][emot]ok[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.