This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Đã có lịch thi Hk1  năm học 2012-2013

10cth1-2 November 20, 2012 4

(THÔNG ĐỊA ĐẠO CỦ CHI )
ANH EM CHUẨN BỊ TINH THẦN THI 3 MÔN

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  24/12/2012
Phân tích và thiết kế HTTT 26/12/2012
Mạng không dây 11/01/2013  tết tết tết tết đến rồi … thi là thi trong nụ cười

Thằng nào coi mà không cảm ơn thiến cu …..


Last modified on December 4th, 2020 at 3:08 am

phanthovb
phanthovb4 responds

 1. phanthovb says:

  http://ns7.upanh.com/b4.s30.d2/98ce29aa3c6be315def2ba1835fe9c40_51049127.ssds.jpg

  http://daotao.hutech.edu.vn/Default.aspx?page=xemlichthi&id=1011020129
  đổi cái link ảnh và thêm cái link dùm má ơi ..

 2. phanthovb says:

  http://ns7.upanh.com/b4.s30.d2/98ce29aa3c6be315def2ba1835fe9c40_51049127.ssds.jpg

  http://daotao.hutech.edu.vn/Default.aspx?page=xemlichthi&id=1011020129
  đổi cái link ảnh và thêm cái link dùm má ơi ..

 3. phanthovb says:

  dmcmmsansadashdasdsakjdskgsdklfsa bình luận mã kiểm tra thông báo kiểm duyệt . web chính chủ hả mậy
  ức chế quá

  mã kiểm tra không đúng F5 500 lần cuối cùng cũng gởi dc …. all is well

 4. le.qnam says:

  [emot]hamarneh[/emot], tại m mở nhiều cửa sổ nên nó bị vậy á [emot]stupid[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.