This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Danh sách thực hành Lý thuyết đồ thị (new)

10cth1-2 October 5, 2011 0

Thay đổi từ tuần 03.10.2011

    Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM                            Mẫu In D1230A
    Phòng Đào Tạo                            
        Danh Sách Sinh Viên  (Tạm thời)                        
          Học Kỳ 1 – Năm Học 11-12                      
    Môn Học/Nhóm   Lý thuyết đồ thị (11143103) – Nhóm 01                      Số Tín Chỉ:    3  
CBGD:  Trương Thị Minh Châu                                
Tổ 1- Thứ 5 – Ca 4 – PML6- L1                                Trang 1
STT  Mã SV  Họ Và Tên    Ng/Sinh  Tên lớp  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  Ghi chú
1  0911020079  Nguyễn Trung  Hiếu  06/04/91  09CTH1                      *Nợ HP
2  0911020089  Võ Ngọc  Hoàng  21/12/91  09CTH2                      *Nợ HP
3  0911020163  Nguyễn Thành  Phương  09/02/91  09CTH2                      *Nợ HP
4  0911020263  Trần Long Minh  Trí  09/03/90  09CTH2                      *Nợ HP
5  0911020267  Nguyễn Công  Tuấn  24/06/90  09CTH2                      *Nợ HP
6  0951020105  Lê Hoàng Minh  Huy  25/03/91  10CTH01                      *Nợ HP
7  0951020159  Trần Sư  Minh  08/04/91  10CTH01                      *Nợ HP
8  1011020002  Nguyễn Vũ  An  20/10/92  10CTH01                      *Nợ HP
9  1011020003  Võ Trường  An  09/05/92  10CTH01                      
10  1011020007  Hồ Ngọc Quốc  Anh  07/06/92  10CTH01                      *Nợ HP
11  1011020008  Hoàng Nguyễn Tuấn  Anh  28/09/92  10CTH01                      *Nợ HP
12  1011020027  Trương Đăng  Đức  04/11/92  10CTH01                      *Nợ HP
13  1011020039  Huỳnh Quang  Hải  20/11/92  10CTH01                      *Nợ HP
14  1011020042  Nguyễn Đức  Hân  16/05/92  10CTH01                      *Nợ HP
15  1011020044  Đồng Xuân  Hiền  17/02/90  10CTH01                      *Nợ HP
16  1011020049  Đàm Văn  Hoàn  29/10/92  10CTH01                      *Nợ HP
17  1011020054  Dư Đức  Huy  20/07/92  10CTH01                      

    Môn Học/Nhóm   Lý thuyết đồ thị (11143103) – Nhóm 01                      Số Tín Chỉ:    3  
CBGD:  Lê Mậu Gia Bảo                                
Tổ 2- Thứ 5 – Ca 2 – PML6- L1                                Trang 1
STT  Mã SV  Họ Và Tên    Ng/Sinh  Tên lớp  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  Ghi chú
18  1011020058  Nguyễn Hoàng  Khải  16/10/92  10CTH01                      
19  1011020066  Ngô Thành  Lâm  23/01/92  10CTH01                      *Nợ HP
20  1011020067  Điêu Thanh  Lộc  14/09/92  10CTH01                      *Nợ HP
21  1011020068  Nguyễn Anh  Lộc  09/01/92  10CTH01                      *Nợ HP
22  1011020069  Trần Hiếu  Lộc  10/06/92  10CTH01                      *Nợ HP
23  1011020070  Trần Thuận  Lợi  14/11/92  10CTH01                      
24  1011020075  Lê Thị Cẩm  Ly  02/10/92  10CTH01                      
25  1011020080  Lê Quốc  Nam  12/08/92  10CTH01                      
26  1011020083  Nguyễn Việt  Nam  26/01/92  10CTH01                      *Nợ HP
27  1011020086  Nguyễn Trọng  Nhân  16/04/92  10CTH01                      *Nợ HP
28  1011020088  Trần Thị Yến  Nhi  26/08/92  10CTH01                      *Nợ HP
29  1011020091  Trương Châu  Phi  21/07/92  10CTH01                      
30  1011020094  Nguyễn Thái  Phong  21/11/92  10CTH01                      *Nợ HP
31  1011020099  Nguyễn Duy  Phương  06/03/92  10CTH01                      *Nợ HP
32  1011020103  Châu Nguyễn Anh  Quốc  26/09/92  10CTH01                      
33  1011020112  Trần Hồng  Sơn  02/01/92  10CTH01                      
34  1011020113  Nguyễn Tấn  Tài  21/06/92  10CTH01                      

    Môn Học/Nhóm   Lý thuyết đồ thị (11143103) – Nhóm 01                      Số Tín Chỉ:    3  
CBGD:  Trương Thị Minh Châu                                
Tổ 3- Thứ 5 – Ca 3 – PML6- L1                                Trang 1
STT  Mã SV  Họ Và Tên    Ng/Sinh  Tên lớp  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  Ghi chú
35  1011020115  Nguyễn Nhật  Tân  01/09/92  10CTH01                      *Nợ HP
36  1011020126  Nguyễn Văn  Thiện  31/10/92  10CTH01                      *Nợ HP
37  1011020129  Phan Thanh  Thơ  07/06/92  10CTH01                      
38  1011020132  Nguyễn Mạnh  Tiến  18/12/90  10CTH01                      
39  1011020142  Võ Mạnh  Tú  15/10/92  10CTH01                      *Nợ HP
40  1011020143  Vũ Thế  Tuân  02/11/91  10CTH01                      *Nợ HP
41  1011020148  Vũ Duy  Tùng  14/09/92  10CTH01                      
42  1011020157  Lưu Huỳnh  Anh  28/03/92  10CTH02                      *Nợ HP
43  1011020161  Phạm Văn  Binh  04/01/92  10CTH02                      *Nợ HP
44  1011020170  Phạm Linh  Đa  19/09/91  10CTH02                      *Nợ HP
45  1011020171  Đỗ Trọng  Đạt  06/06/92  10CTH02                      *Nợ HP
46  1011020177  Bùi Hoàng  Duy  10/07/92  10CTH02                      *Nợ HP
47  1011020181  Nguyễn Thị Ngọc  Duyên  14/12/92  10CTH02                      
48  1011020183  Nguyễn Trường  Giang  17/04/92  10CTH02                      *Nợ HP
49  1011020193  Phạm Văn  Hùng  16/06/92  10CTH02                      *Nợ HP
50  1011020195  Nguyễn Văn  Hương  11/12/92  10CTH02                      
51  1011020197  Mai Quốc  Huy  02/09/92  10CTH02                      *Nợ HP

    Môn Học/Nhóm   Lý thuyết đồ thị (11143103) – Nhóm 01                      Số Tín Chỉ:    3  
CBGD:  Lê Mậu Gia Bảo                                
Tổ 4- Thứ 5 – Ca 1 – PML6- L1                                Trang 1
STT  Mã SV  Họ Và Tên    Ng/Sinh  Tên lớp  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  Ghi chú
52  1011020202  Nguyễn Quốc  Khánh  02/09/92  10CTH02                      
53  1011020203  Phạm Quốc  Khánh  02/09/91  10CTH02                      
54  1011020208  Đặng Xuân  Lộc  24/11/91  10CTH02                      
55  1011020211  Nguyễn Tuấn  Lợi  24/11/92  10CTH02                      *Nợ HP
56  1011020215  Nguyễn Tấn  Luân  23/01/92  10CTH02                      *Nợ HP
57  1011020228  Nguyễn Hữu  Nhân  02/08/92  10CTH02                      *Nợ HP
58  1011020238  Trần Văn  Phú  03/12/92  10CTH02                      *Nợ HP
59  1011020239  Hoàng Xuân  Phúc  07/12/92  10CTH02                      *Nợ HP
60  1011020250  Đinh Thái  Tây  24/06/92  10CTH02                      
61  1011020252  Nguyễn Đức  Thanh  25/07/92  10CTH02                      
62  1011020254  Văn Công  Thanh  17/02/92  10CTH02                      
63  1011020261  Vũ Thị Phương  Thảo  24/03/92  10CTH02                      
64  1011020268  Nguyễn Phúc  Thông  12/01/92  10CTH02                      
65  1011020269  Lê Vân  Thư  10/04/92  10CTH02                      *Nợ HP
66  1011020274  Nguyễn Huỳnh Thanh  Tình  17/12/91  10CTH02                      *Nợ HP
67  1011020278  Nguyễn Quang  Trí  05/09/92  10CTH02                      
68  1011020297  Bùi Đức  Vũ  07/10/92  10CTH02                      *Nợ HP
69  1011020573  Phạm Minh  Phượng  25/10/92  10CTH01                      
70  1011020725  Nguyễn Quốc  Việt  27/04/92  10CTH01                      *Nợ HP


Last modified on December 9th, 2020 at 1:17 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.