This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Đề thi phân tích TK HTTT – HUTECH

10cth1-2 December 25, 2012 Nam Le 0

Đề của năm trước, các bạn cùng giải nha, giải ở comment luôn để các bạn khác vào trễ cũng xem được.

https://skydrive.live.com/redir?resid=238F2A2F887B5837!204&authkey=!ADRPTveayHlhBAM

pass: anhhuymin

(share từ anh Ngọc, anh Huy khoa CNTT tài liệu của thầy Văn Như Bích, ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM)


Last modified on December 4th, 2020 at 3:07 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published.