This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Điểm thi Giữa kì và Cuối kì Học kỳ 1 năm học 2010 khóa 2010

10cth1-2 February 26, 2011 11

Đã có điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ. Các môn kia không thấy nên hong biết điểm ra sao… [emot]sweat[/emot]

     – Toán B1: Giữa kỳ | Cuối kì
     – Toán rời rạc: Giữa kỳ | Cuối kỳ
     – Vật lý B1: Giữa kì & cuối kỳ
     – Hóa đại cương: Giữa kỳ | Cuối kì
     – Tiếng Anh 1: Giữa kỳ xem trên khoa Ghi âm trên lớp | Cuối kì
     – Tin học đại cương: Giữa kỳ và cuối kỳ
     – Toán rời rạc: Giữa kỳ và cuối kỳ

p/s: Bạn có thể nhập mã số SV vào ô dưới đây để xem…
Last modified on December 9th, 2020 at 1:40 am

Nam Le
lequocnam11 responds

 1. le.qnam says:

  [emot]unhappy[/emot]

 2. themloc says:

  bun that rot roi

  cám ơn cuộc sống đã cho ta 2 chữ GIA ĐÌNH để tìm lại mỗi khi hoang man.

  cám ơn cuộc sống đã cho ta 2 chữ BINH YEN để tìm lại mỗi khi xáo động.

  cám ơn cuộc sống đã cho ta 2 chữ BẠN BÈ để tìm lại mỗi khi trống vắng…
  …như lúc này…[emot]unhappy[/emot]

 3. JacksonTai says:

  hjx!

 4. JacksonTai says:

  hjx!
  bùn quá…

 5. ♥♦♣♠ says:

  điểm của 10cdt mà[emot]thumbdown[/emot]

 6. ♥♦♣♠ says:

  toan` cai j` dau hok à

 7. le.qnam says:

  Có điểm của CNTT mà [emot]hamarneh[/emot]

 8. le.qnam says:

  Tình hình là rớt nhiều lắm. Ui toàn Hóa Lý. haizzzzzz cntt học Hóa Lý [emot]hamarneh[/emot][emot]thumbdown[/emot][emot]bad[/emot]

 9. hoan_giao_su says:

  AI NOI CHO MINH BIET… GIA SU CAC BAN ROT NAM MON THI CAC BAN SE ROI VAO TINH THE NAO? PHAI LAM SAO? BUON…

 10. heavinken says:

  sao ko co diem toan roi rac vay, coi o dau day

 11. le.qnam says:

  Có điểm toán rr lun mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.