This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ebook Sử dụng PHP & mySQL – Thiết kế Web động

10cth1-2 April 27, 2012 0

Cuốn sách này sẽ giới thiệu với các bạn hai công nghệ phổ biến nhất được dùng để tạo các Web site động: ngôn ngữ kịch bản PHP và chương trình quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Thông qua các bước thực hành được hướng dẫn cụ thể, các mã kịch bản rõ ràng với nhiều gợi ý chuyên môn, cuốn sách sẽ giúp bạn tìm hiểu tổng quát về công nghệ trước khi đề cập tới các vấn đề cụ thể như: an toàn, session và cookie, sử dụng các công cụ Web
Ebook có định dạng pdf. Dung lương 40.16 Mb

Link down: http://www.mediafire.com/?viiptwcnk0b
hoặc http://www.mediafire.com/?daqgintwws8

@net


Last modified on December 4th, 2020 at 11:31 pm

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.