This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Gia hạn thời gian đăng ký môn học qua mạng dành cho sinh viên bậc ĐH, CĐ chính quy ban ngày

10cth1-2 July 30, 2012 1

Theo kế hoạch đào tạo của Trường Đại học  Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH), thời gian đăng ký môn học Học kỳ 1  (năm học 2012-2013) của sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng chính quy ban  ngày sẽ bắt đầu từ ngày 16/7 đến 29/7/2012.

Vì lượng sinh viên truy cập cùng lúc vào  cổng Thông tin đăng ký môn học trong thời gian trên quá đông nên đã dẫn  đến hiện tượng quá tải, ảnh hưởng đến kết quả đăng ký của sinh viên.

Đến thời điểm hiện tại, theo kết quả  thống kê của phòng Đào tạo phần lớn sinh viên đã hoàn thành việc đăng ký  môn học. Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa thể thực hiện việc  đăng ký.

Do nhu cầu của sinh viên, phòng Đào tạo thông báo gia hạn thêm thời gian đăng ký môn học qua mạng trong thời gian từ ngày 01/8/2012 đến hết ngày 05/8/2012.

* Lưu ý:  sinh viên chỉ có thể thực hiện việc đăng ký bổ sung các học phần chưa  đăng ký, Nhà trường không giải quyết cho các trường hợp sinh viên rút  hoặc điều chỉnh các học phần đã đăng ký trước đó.

Mọi thắc mắc về hình thức đăng ký, sinh  viên có thể xem kỹ tại mục Hướng  dẫn đăng ký môn học hoặc liên hệ trực  tiếp tại Văn phòng Hỗ trợ học vụ  thuộc Phòng Tư vấn Tuyển sinh – Truyền  thông (cả 2 địa diểm Điện Biên  Phủ và Ung Văn Khiêm) trong thời gian  trên (buổi sáng:  7g30 – 11g30 (thứ 2-thứ 7); buổi chiều: 13g30 – 16g30  (thứ 2-thứ 6);  buổi tối: 17g30 – 19g00 (thứ 2-thứ 6).

Phòng Tư vấn – Tuyển sinh – Truyền thông


Last modified on December 4th, 2020 at 11:26 pm

Nam Le
lequocnamOne respond

  1. le.qnam says:

    ipad mới ghê ;))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.