This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Học đôn tiết môn Cấu trúc dữ liệu và GT

10cth1-2 December 5, 2011 7

Dự định thứ 4 tuần này (07.12) nhưng chưa bik phòng, các bạn nhớ lên web lớp xem thường nha, lên cả ngay trước 6h sáng ngày 07.12 vì có thông báo là đăng lên web ngay


Last modified on December 9th, 2020 at 1:13 am

Nam Le
lequocnam7 responds

 1. quangtri says:

  nghĩ luôn cho khỏe.., [emot]hamarneh[/emot][emot]hamarneh[/emot]

 2. le.qnam says:

  tình hình là cô bảo hong có học nha bà con. t6 tuần này và tuần sau hoc bt

 3. trumleme says:

  vậy là sao [emot]anger[/emot] ,vậy là k về đc mừng hụt mấy lần [emot]anger[/emot] chán ghê

 4. le.qnam says:

  hehe. thoi học xong t6 òi về [emot]grin[/emot]

 5. trumleme says:

  tính về chơi rồi xuống ôn bài ak ;)) ,chắc học t6 tuần này rồi t6 tuần tới nghỉ zậy :)),chán wa' rùi

 6. danny_92 says:

  chém nhẹ phát coi nam…

 7. le.qnam says:

  hehe. t6 tuần sau là học bữa cuối đó, ko nên vắng [emot]ok[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.