This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Hướng dẫn cài Web Server với Apache, PHP, MySQL trên Window

10cth1-2 April 27, 2012 0

Hướng dẫn sau giúp bạn tích hợp Apache vào localhost và dùng chung port với ÍIS của windows, nếu thấy rắc rối, bạn có thể dùng Vertrigo, Xampp, Wamp thay thế cũng được. Nên đổi port khác cho chúng để chúng ko bị xung đột với ứng dụng khác nếu dùng chung port.

1. Chuẩn bị

Để cài đặt 1 web server, cần chuẩn bị 1 số đồ nghề sau

    Apache 2.2.16 –  httpd-2.2.16-win32-x86-no_ssl.msi
    PHP 5.2.12 – PHP 5.2.12 zip package (ko nên cài các bản mới vì nó khó cài hơn, các hosting hiện nay cũng vẫn xài PHP 5.2)
    MySQL 5.1.51 – mysql-essential-5.1.51-win32.msi
    phpMyAdmin – phpMyAdmin-3.3.7-english.zip (lang eng là đủ vì các lang kia cũng ko xài, dow hết nặng máy)

Lưu ý, cái này là tự cài từng phần 1 cho những ai thích vọc, còn nếu bạn còn đang rất lơ mơ thì mình khuyên là nên dùng bộ cài đặt trọng gói Vertrigo (http://vertrigo.sourceforge.net/) thì sẽ nhanh và ổn định hơn là tự lần mò

2. Cài Apache

Cái này cài đặt chỉ việc next là xong

Network domain: localhost
Server name: localhost
Administrator's email address: email của bạ[email protected]

Để đơn giản, ở bước tiếp theo chọn kiểu cài đặt Typical

Chọn đường dẫn là C:\App\ cho ngắn + tiện vào hoặc ko thì tùy các bạn

Okie, sau khi cài xong, các bạn bật trình duyệt lên, gõ http://localhost vào xem đã chạy chưa, nếu nó hiện lên chữ It’s Work tức là đã cài thành công

3. Cài PHP

Sau khi download PHP 5.2.12 về, các bạn giải nén ra, và coppy tất cả các file vào thư mục C:\App\php (Thư mục C:\App giống như ở trên cài Apache)

Đổi tên file php.ini-dist thành php.ini

mở file php.ini vừa đổi tên xong lên

tìm :

extension_dir = "./"

sửa thành

extension_dir = "C:\App\php\ext"

Tìm tiếp

;extension=php_gd2.dll
;extension=php_mbstring.dll
;extension=php_mysql.dll
;extension=php_mysqli.dll

và xóa dấu ; ở trước đi, để sử dụng các thư viện đó, trong đó có hàng loạt thư viện, cần xài cái nào thì bỏ dấu ; ở trước extension đi là oke

Xong, save lại

Chú ý: Thêm Environmental Variables vào System Path.

Để PHP có thể khởi động cùng với hệ điều hành, bạn phải thực hiện việc thêm Environmental Variables vào System Path như sau:

Bạn vào Start->Control Panel->System->Advanced System Settings, chọn advanced tab, click chọn nút Environmental Variables kéo xuống phía dưới của system variables, tìm biến PATH, chọn Edit và thêm vào đầu tiên của dòng có sẳn đoạn sau: C:\server\php;

Sau khi hoàn thành, nhất định bạn phải khởi động lại máy, phải khởi động, logging off là chưa đủ. Nếu bạn vội vàng chuyển qua bước tiếp theo mà không khởi động, chắc chắn sẽ gặp lỗi.

Cấu hình cho Apache

Mở file httpd.conf trong folder conf lên

Tìm dòng

LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so

Xóa dấu # ở trước nó đi và thêm vào bên dưới

LoadModule php5_module "C:/App/php/php5apache2_2.dll"
PHPIniDir "C:/App/php"

Tìm tiếp

DirectoryIndex index.html

Sửa thành

DirectoryIndex index.html index.php

để ưu tiên các file mặc định, nếu ko thích là index các bạn có thể sửa là default.php, hay abc.php tùy ý

Tìm tiếp

AddType application/x-gzip .gz .tgz

thêm vào bên dưới

AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Tìm tiếp

#Include conf/extra/httpd-vhosts.confc

bỏ dấu # đi, để nếu cài server và muốn tạo nhiều host chạy nhiều domain

Okie, bây giờ các bạn reset lại apache rồi vào C:\App\htdocs tạo 1 file info.php với nội dung là

<?php echo "Hello world"; ?>

rồi chạy http://localhost/info.php để test thử, nếu oke thì nó sẽ hiện info PHP lên

4. Cài MySQL

1. Đúp click lên gói MySQL mà bạn đã tải về theo hướng dẫn phần đầu tiên của bài này để tiến hành cài đặt.
2. Chọn Typical và click Next
3. Cứ tiếp tục click Next cho đến khi màn hình xuất hiện đường dẫn trỏ tới nơi mà MySQL sẽ được cài đặt. Click Instal
4. Ở bước MySQL.com Sign Up. Bạn chọn Skip Sign Up, Next
5. Bây giờ là lúc bạn cấu hình cho MySQL, cũng khá là đơn giản. Chọn Configure the MySQL Server now, Click Finish
6. Chọn Detailed Configuration, Next
7. Chọn Developer Machine, Next
8. Chọn Multifunctional Database, Next
9. Click Next
10. Chọn Decision Support (DSS)/OLAP, Next
11. Tíc chọn cả Enable TCP/IP Networking và Enable Strict Mode, Next
12. Chọn Standard Character Set, Next
13. Tíc chọn cả Install as Windows Service (Service name: MySQL, chọn Launch the MySQL Server automatically ) và Include Bin directory in Windows PATH, Next
14. Thiết lập mật khẩu tài khoản root: Click chọn Modify Security Settings.
Nhập mật khẩu vào ô New root password. Nhập lại 1 lần nữa ở ô Confirm và Next
15. Cuối cùng, Click Execute

Vì php5 đã có tích hợp SQL Lite vào rồi, nên để bắt PHP làm việc với MySQL, các bạn cần coppy file libmysql.dll trong thư mục php cho vào C:\WINDOWS\System32

Để chắc chắn 1 số thư viện khác cũng hoạt động tốt, trong thư mục php có bao nhiêu file có tên bắt đầu là lib, đuôi là .dll các bạn cũng coppy rồi cho cả vào C:\WINDOWS\System32

Xong, các bạn chạy lại file info.php để chắc chắn là mysql đã enable rồi

Thế là đã cài xong web server rồi.

5. Tạo Virtual Host

Để tạo nhiều host với nhiều domain khác nhau, các bạn mở file httpd-vhosts.conf trong thư mục C:\App\conf\extra lên

VD server của các bạn có IP là 67.220.217.79

Các bạn thay toàn bộ nội dung trong file bằng đoạn bên dưới

NameVirtualHost 67.220.217.79
<VirtualHost 67.220.217.79>
DocumentRoot "C:/Server"
ServerName server.chiplove.biz
</VirtualHost>
<VirtualHost 67.220.217.79>
DocumentRoot "C:/Server/chipprovn.com"
ServerName chipprovn.com
</VirtualHost>

Sau đó trỏ IP của các domain tới server của bạn là okie.

6. Tạo account FTP để upload + share

Để máy client có thể upload đc file lên server, các bạn cài thêm phần mềm zFTPServer tại http://zftpserver.com, nếu ai giàu thì buy, còn ko thì có thể xài bản freewave của nó cũng được

Hướng dẫn cài Web Server với Apache, PHP, MySQL trên Window – Image 2

Các bạn có thể tạo acc, set quyền đọc, ghi, xóa, tạo folder v.v.v

Để set thư mục cho account, các bạn bấm vào chỗ C:\Server như của mình rồi chọn Add Resource

để set quyền thì các bạn tích dấu v đỏ như mình tích ở trên. Okie, bây giờ máy client có thể login qua Cute FTP để upload file lên server được rồi

7. Cài đặt phpMyAdmin

Cái này để quản lý database, cách cài cũng ko có gì rắc rối lắm,

các bạn download về, giải nén ra và cho vào thư mục htdocs, tiếp theo chạy đường dẫn http://localhost/phpMyAdmin/setup để tạo account admin quản lý

Các bạn chọn New Server
PHP extension to use: mysql
User for config auth: root (user để đăng nhập)
Password for config auth: matkhau (pass đăng nhập)

Okie, save lại, rồi các bạn chạy link http://localhost/phpMyAdmin/ để đăng nhập vào phpmyadmin, tạo database rồi select query thử v.v.v.

Chú ý: nếu để link là localhost/phpMyAdmin thì ai vào IP của bạn cũng sẽ thấy folder đó, nên các bạn move cái folder phpMyAdmin đó ra ngoài, ngang hàng folder htdocs hoặc để đâu thì tùy.

Nhưng để mình vẫn có thể vào quản lý được, thì các bạn mở file httpd.conf lên, kéo xuống dưới cùng, và thêm dòng

<Directory "C:\App\Phpmyadmin">
Options All
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from All
</Directory>

Alias /phpmyadmin "C:\App\phpMyAdmin"

Như thế các bạn ở trên server vẫn vào bằng link http://localhost/phpmyadmin được, còn người khác vào bằng http://IP server/phpmyadmin thì ko được

Okie. done!

Như thế là các bạn đã cài xong 1 web server cơ bản rồi.

Nguồn: chiplove


Last modified on March 31st, 2021 at 12:36 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.