This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Hướng dẫn thực hành mạng máy tính 1 (22.2)

10cth1-2 February 23, 2012 Nam Le 2

Đây là nội dung thực hành 1 ngày 22.2, mình làm lại rồi viết ra các bạn tham khảo, có j sai thì các bạn chỉ mình thêm nhe. hi

http://10cth.22web.org/document/mang-may-tinh/22.2.2012%20%E2%80%93%20Lab%201.pdf

Mediafire


Last modified on December 9th, 2020 at 12:58 am

Nam Le
lequocnam2 responds

  1. le.qnam says:

    hướng dẫn quá chi tiết rồi nhe [emot]stupid[/emot]

  2. phanthovb says:

    hoan_giao_su là ai vậy nhỉ !

Leave a Reply

Your email address will not be published.