This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kế hoạch giảng dạy học kỳ II khoa Công nghệ thông tin

10cth1-2 January 3, 2011 4

Đây là kế hoạch Giảng dạy học kỳ II của khoa CNTT. lớp 10cth01 mình tô đậm màu xanh rồi rất dễ nhìn, còn lớp 10cth02 thì search mãi không thấy. Chắc bị giải tán rồi [emot]hamarneh[/emot].

=>> Nhấp vào đây để xem online

Liên kết Nên xem: Thời khóa biểu lớp 10cth01


Last modified on December 9th, 2020 at 1:46 am

Nam Le
lequocnam4 responds

 1. vanthu10cth2 says:

  chơi kỳ cục nghen lớp trưởng.CHơi zậy hok có đẹp chút nào!!! 🙁

 2. le.qnam says:

  sao kỳ nè. lớp 2 search ko thấy thì bit sao giờ

 3. khanhomen says:

  ko thấy tìm cho thấy đi mày

 4. le.qnam says:

  sax [emot]hamarneh[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.