This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kiến trúc máy tính: CPU core i3, i5, i7

10cth1-2 May 4, 2011 Nam Le 4

Cái này thầy đưa cho, giờ up cho mọii người xem

attachment/1304508366_5937aa90.doc


Last modified on December 9th, 2020 at 1:34 am

Nam Le
lequocnam4 responds

 1. kaokon says:

  mới đưa hùi sáng h có rồi ah.thks nha đang cần lắm.ah nhớ chép bài lẹ lẹ trả tập tui nha cha

 2. kaokon says:

  ũa sao down hok đc zậy >.< kt lại coi Nam

 3. quangtri says:

  coi lai kenty oi…ko tai~ dc
  [emot]cry[/emot][emot]cry[/emot]

 4. le.qnam says:

  đã fix [emot]grin[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published.