This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lựa chọn Editor và cài đặt LaTeX

Blog January 27, 2021 Nam Le 0

LaTeX là một dẫn xuất của Tex – có thể hiểu nó một ngôn ngữ lập trình: sắp chữ làm sao cho đồng nhất và ĐẸP.

Để soạn thảo LaTeX, có rất nhiều Editor và đi kèm là các thuật ngữ:

  • MiTeXTeXLive: là các bản phân phối phần mềm mà thành phần chính của nó là phần TeX và các Modun để tạo ra các file PDF,… MiTeX chạy trên hệ điều hành Windows, có dung lượng khá nhẹ do có Package Manager; và TexLive thì có trên cả hệ điều hành Windows và Linux, có dung lượng khá nặng do không có Package Manager.
  • Tex Maker, VieteX, TexStudio,…: là các chương trình biên soạn. Các phần mềm này cung cấp các công cụ cho ta soạn các file .tex một cách thuận tiện nhất, tích hợp biên dịch ra file pdf thay vì dùng các dòng lệnh trong Command line.

Ok! Vậy dùng Editor nào đây? – tuỳ vào sở thích, nhưng mình sẽ dùng Visual Studio Code trên hệ điều hành Windows làm Editor và Plugin LaTeX Workshop trên Visual Studio Code. Lý do là nó nhẹ, rất nhẹ, dễ tuỳ biến, mình là một Front-end Developer nên quen với Visual Studio Code nữa. Quan trọng nữa là khi Save thì LaTeX Workshop trên Visual Studio Code tự động biên dịch ra file PDF, tự động reload file PDF ngay tại vị trí mình Preview – khá là tiện so với Tex Maker hay Vietex.

Cài đặt

Ở đây, ta sẽ cài Visual Studio Code và Plugin Latex Workshop, MikTex Portable (hướng dẫn chi tiết: https://miktex.org/howto/portable-edition) và Perl. Mình cũng cung cấp luôn hướng dẫn cài Texmaker thay vì dùng Visual Studio Code

Cấu hình cho MikTex

Tải bản MikTex portable và đặt tại C:\miktex-portable và perl đặt tại C:\perl.

  • Thêm Miktek vào biến môi trường PATH:
    C:\miktex-portable\texmfs\install\miktex\bin\x64
  • Thêm Perl vào biến môi trường PATH:
C:\perl\perl\site\bin
C:\perl\perl\bin
C:\perl\c\bin

Cài Visual Studio Code

Sau khi cài Visual Studio Code, thì ta cài tiếp Latex Workshop Extension. Visual Studio đã có thể biên dịch được file tex mà không cần làm gì thêm.

Cấu hình cho Texmaker

Cho bạn nào thích dùng Texmaker thay vì Visual Studio Code thì có thể tham khảo.

Câu hình latexmk, pdflatex, để Texmaker ndùng được libraries. Từ menu Option -> Configure Texmaker, một hộp thoại hiện ra. Chọn Commands

Dưới trường PdfLatex, nhập vào đường dẫn sau:

"C:\miktex-portable\texmfs\install\miktex\bin\x64\pdflatex.exe" -synctex=1 -interaction=nonstopmode %.tex

Dưới trường Latexmk, nhập vào đường dẫn sau:

"C:\miktex-portable\texmfs\install\miktex\bin\x64\latexmk.exe" -e "$pdflatex=q/pdflatex -synctex=1 -interaction=nonstopmode/" -pdf %.tex

… các lệnh khác có thể được cấu hình tương tự như trên, chỉ cần thay đổi đường dẫn đến
C:\miktex-portable\texmfs\install\miktex\bin\x64\

Run and build

Visual Studio Code

Các file tex được tự động biên dịch khi Save.

Texmaker

Bấm vào nút Quick build.

Tác giả


Last modified on January 31st, 2021 at 8:26 pm

Nam Le
lequocnam



0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *