This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

LƯu ý về đóng học phí năm học 2012 – 2013

10cth1-2 September 6, 2012 0

Sinh viên lưu y về đóng học phí :

–    Đối với các lớp ban ngày    :    từ 04/9/2012 đến 02/10/2012
–    Đối với các lớp ban đêm    :    từ 04/9/2012 đến 04/10/2012

Đến hết ngày 04/10/2012, sinh viên tất cả các lớp ban ngày và buổi tối phải hoàn thành nghĩa vu học phí đối với Nhà trường. Trong thời hạn trên, sinh viên nào gặp khó khăn không hoàn thành được phải làm đơn xin gia hạn có chữ ký của phụ huynh và xác nhận của địa phương liên hệ nộp trực tiếp tại P.Kế toán-tài chính (thời hạn làm đơn từ ngày thông báo đến ngày 04/10/2012).

Hết thời hạn trên sinh viên nào còn thiếu học phí, sẽ không có tên trong danh sách điểm 30%. Nhà trường sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do gì.

Sinh viên đóng toàn bộ học phí 1 lần, bao gồm: Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

Những sinh viên không hoàn thành học phí đúng thời gian quy định sẽ không có tên trong Danh sách lớp chính thức và không được tham gia thi học kỳ (trừ trường hợp sinh viên có Đơn xin gia hạn đóng học phí được phê duyệt). Danh sách thi học kỳ bao gồm những sinh viên đã đóng đủ 100% học phí của học kỳ (bao gồm học phí chính khoá, học lại và học vượt). Sinh viên không hoàn thành học phí sẽ không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần.

–    Sinh viên đóng học phí trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính , số 144/24 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

+  Sáng     :     7 giờ 30 –  11 giờ 30 (Từ thứ Hai đến thứ Bảy)
+ Chiều     :     13 giờ 30 – 16 giờ 30 (Từ thứ Hai đến thứ Sáu)
+ Tối        :     17 giờ 30 – 19 giờ 00 (Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

–    Hoặc  đóng học phí qua tài khoản (sinh viên cần ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí cho học kỳ nào).

Đơn vị nhận : Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM
Số TK     : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng Công thương – chi nhánh 1 TP HCM ;  
Hoặc TK  : 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Sài Gòn ;

Nguồn: HUTECH/khoaCNTT

//le qnam


Last modified on December 4th, 2020 at 3:18 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.