This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Mai thi giữa kì môn Lập Trình C (học lại ) Ca 1

10cth1-2 December 16, 2011 4

        Ai học lại môn Lập Trình C (Tin học đại cương ) lớp 11cth05/07 thì ca 1 ngày 17/12/2011 vào thi giữa kì nha !

Add nick yahoo của Thơ nha : [email protected] cùng nhau  ôn lại kiến thức chút [emot]ok[/emot]


Last modified on December 9th, 2020 at 1:11 am

phanthovb
phanthovb4 responds

 1. le.qnam says:

  chắc dô phần mảng 1 chiều đó

 2. africatruong says:

  ohhhhhhhhhhhhhhhđã thi giữa kì thật đã[emot]zan[/emot]

 3. africatruong says:

  [emot]kill[/emot] cth01 loại 03 ngay vòng noc ao.thi giữa kì thật đã[emot]grin[/emot] chém nó[emot]kill[/emot]

 4. le.qnam says:

  nói chung là làm thấy dễ hơn năm ngoái [emot]uplook[/emot] . đề 4 câu mà làm 2 câu đầu ko sai một lỗi, gõ code xong bấm cái chạy luôn. Ui cái tội năm trc mê chơi [emot]shuai[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.