This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nội dung học với cố vấn học tập v/v đăng ký học phần và tốt nghiệp

10cth1-2 June 23, 2011 1

23-6-2011, Ph 306

Sau đây là file ghi âm buổi họp, down về, giải nén và cho vào điện thoại và nghe.
Thông tin cố vấn:
Tên: Lý Quốc Huy
Meo: [email protected]
YM: perogiuse
ĐT:  08 2243 80 63
Download file amr: http://www.mediafire.com/download.php?eal1gzvhea9twn1

Điều kiện để ra trường:
1- Tích lũy đủ số tín chỉ mà Trường đào tạo
2- Ko phải thi tốt nghiệp hoặc đồ án mà ta phải thi các môn tương đương/thay thế của môn chuyên ngành và môn đó phải đạt điểm C trở lên.
3- Điểm tích lũy cuối khóa từ 2.0 trở lên
4- Tin học B và anh văn B hoặc tương đương. Khoa cntt thì không cần Tin học B

Nếu điểm tích lũy (trọn khóa học) >=2.8 thì không cần học và thi môn học tương đương mà ta có thể xin làm luận văn ra trường.

Quy chế đầu năm


Last modified on December 9th, 2020 at 1:31 am

Nam Le
lequocnamOne respond

  1. le.qnam says:

    cái này dùng chung cho các khoa, nên các bạn ở khoa khác có thể download về mà tham khảo [emot]grin[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.