This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Phân nhóm thành lập team cho môn Mạng không dây – lớp 10cth1-2

10cth1-2 September 20, 2012 2

Lớp 10cth1:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1  Lê Quốc Nam  
  Võ Mạnh Tú  
  Phan Thanh Thơ  

Đề tài: Cơ chế CSMA/CA. Chuẩn 802.11a. Phân tích Beacon Frame

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2  Nguyễn Trọng Nhân  
  Nguyễn Duy Phương  
  Đàm Văn Hoàn  

Đề tài: Cơ chế CSMA/CA. Chuẩn 802.11b. Phân tích Data Frame

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3  Châu Nguyễn Anh Quốc  
  Nguyễn Hoàng Khải  
  Nguyễn Nhật Quang  

Đề tài: Cơ chế CSMA/CA. Chuẩn 802.11g. Phân tích Management Frame

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4  Nguyễn Việt Nam  
  Huỳnh Quang Hải  

Đề tài: Cơ chế CSMA/CA. Chuẩn 802.11n

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5  Trần Thuận Lợi  
  Trương Đăng Đức  
  Vũ Duy Tùng  

Đề tài: Cơ chế CSMA/CA. Các chế độ hoạt động của Access Point ( Root, Bridge, Repeater )
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
6  Trần Hồng Sơn  
  Nguyễn Tấn Tài  
  Trương Châu Phi  

Đề tài: Cơ chế CSMA/CA. Bảo mật WPA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
7  Lê Thị Cẩm Ly  
  Đinh Thái Tây  10cth2
  Lê Vân Thư  10cth2

Đề tài: Cơ chế CSMA/CA. Radius

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
8  Phạm Nguyễn Xuân Phong  8cth3
  Lê Anh Tuấn  8cth3
  Võ Trường An  

Đề tài: Backtrack on Linux

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
9  Điêu Thanh Lộc  
  Bùi Hoàng Duy  10cth2

Đề tài: Giả mạo Access Point

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
10  Nguyễn Đức Hân  
  Hoàng Nguyễn Tuấn Anh  
  Nguyễn Vũ An  

Đề tài: Cơ chế CSMA/CA. Bảo mật WEP

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
11  Nguyễn Văn Thiện  
  Phạm Văn Hùng  10cth2
  [i]Võ Tấn Đạt – (9cth2)[/i]

Đề tài: Cơ chế CSMA/CA. Chuẩn 802.11a. Phân tích Beacon Frame

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
12  Nguyễn Mạnh Tiến  
  Trần Sư Minh  
  Phạm Văn Binh  10cth2

Đề tài: Cơ chế CSMA/CA. Chuẩn 802.11b. Phân tích Data Frame

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
13  Nguyễn Anh Lộc  
  Ngô Thành Lâm  
  Văn Công Thanh  10cth2

Đề tài: Cơ chế CSMA/CA. Chuẩn 802.11g. Phân tích Management Frame

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lớp 10cth2:

1  1011020274  Nguyễn Huỳnh Thanh Tình  
  1011020228  Nguyễn Hữu Nhân  
  1011020203  Phạm Quốc Khánh  
2  1011020278  Nguyễn Quang Trí  
  1011020183  Nguyễn Trường Giang  
  1011020208  Đặng Xuân Lộc  
3  1011020268  Nguyễn Phúc Thông  
  1011020261  Vũ Thị Phương Thảo  
  1011020211  Nguyễn Tuấn Lợi  
4  1011020181  Nguyễn Thị Ngọc Duyên  
  1011020170  Phạm Linh Đa  
  1011020215  Nguyễn Tấn Luân  
5  1011020254  Văn Công Thanh  
  1011020068  Nguyễn Anh Lộc  10CTH01
  1011020066  Ngô Thành Lâm  
6  1011020195  Nguyễn Văn Hương  
  1011020088  Trần Thị Yến Nhi  10CTH01
  1011020171  Đỗ Trọng Đạt  
7  1011020197  Mai Quốc Huy  
  1011020202  Nguyễn Quốc Khánh  
  1011020252  Nguyễn Đức Thanh  

Control Frame
Management Frame
Data Frame

Cho biết cấu trúc, chức năng của từng loại Frame. Tham khảo Wifi-Planet. Tài liệu thầy gửi xem tại đây.

Đính kèm danh sách chai nhóm và đề tài của lớp 10cth1: Tải tại đây
Sinh viên nộp file báo cáo power point trước ngày 25/10/2012. Gửi vào mail [email protected], trong mail và tiêu đề ghi rõ nhóm, thành viên, mssv, lớp và đề tài nào. (Có thể sử dụng  Wireshark_802_11.pcap đính kèm nếu cần thiết )


Last modified on December 4th, 2020 at 3:16 am

Nam Le
lequocnam2 responds

  1. le.qnam says:

    Đã có đề tài cho các nhóm.

  2. le.qnam says:

    Cập nhật thêm bạn [i]Võ Tấn Đạt – (9cth2)[/i] vào nhóm 11 nhé, các bạn tự liên hệ với nhau để hoàn thành tốt đề tài được giao nhé [emot]kill[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.