This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Phân nhóm thuyết trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – lớp 10cth1

10cth1-2 September 7, 2012 5

Tuần 1 bắt đầu từ ngày 4.9

Nhóm 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước. Tuần 7
[i]Lê Quốc Nam.[/i] mail [email protected] or qua yahoo!m le.qnam
Võ Mạnh Tú
Trần Hồng Sơn
Phan Thanh Thơ
Lê  Hoàng Minh Huy
Đàm Văn Hoàn
Nguyễn Hoàng Khải
Nguyễn Anh Lộc
Lê Thị Cẩm Ly
Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Thị Yến Nhi
Trương Châu Phi
Châu Nguyễn Anh Quốc
Nguyễn Tấn Tài

Nguyễn Nhật Tân
Điêu Thanh Lộc
Phạm Minh Phượng
Nguyễn Bích Lý 09VQT2L

NHóm 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại Đoàn kết. Tuần 8
[i]Nguyễn Duy  Phương[/i] mail [email protected] or qua Y!M: congtubotndp
Trần Sư  Minh
Nguyễn Vũ  An
Võ Trường  An
Hoàng Nguyễn Tuấn  Anh
Trương Đăng  Đức
Huỳnh Quang  Hải
Nguyễn Đức  Hân
Ngô Thành  Lâm
Nguyễn Việt  Nam
Nguyễn Mạnh  Tiến
Vũ Duy  Tùng
stt 136 Đỗ Mạnh Tường 9cth4
stt 118 Trần Minh Thương
stt 20 Võ Tấn Đạt
stt 21 Nguyễn Thành Đại
Võ Minh Hải 9cth3
Đặng Diễm My 9ckt1
[i]Võ Mạnh Tân 9cxd3[/i]

Các bạn thuộc nhóm thì gửi tài liệu, hình ảnh, hoặc các template powerpoint, video, clip,… về để nhóm trưởng tổng hợp làm slide. Tuy có tên nhưng bạn ko có tài liệu đóng góp thì sẽ ko ghi tên vào lúc nộp cho thầy nhé. Chi tiết liên lạc của nhóm trưởng đi kèm với tên nhé.


Last modified on December 4th, 2020 at 11:26 pm

Nam Le
lequocnam5 responds

 1. phanthovb says:

  tao nhóm nào mậy

 2. le.qnam says:

  nhóm 1 đó em chai [emot]uplook[/emot]

 3. le.qnam says:

  update lại nhóm và nhóm trưởng phụ trách.

 4. le.qnam says:

  NHóm 7 hạn chót gui tàil iệu là ngày 13. Qua ngày 13 sẽ ko nhận hay bổ sung nhé. :|

 5. le.qnam says:

  ĐÃ hết hạn. Những bạn được tô màu xanh sẽ có tên trong danh sách nhóm nộp cho thầy. Những bạn còn lại ko trách mình được nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.