This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Phân tích thiết kế hệ thống, lý thuyết đồ thị, phương pháp tính, kĩ thuật truyền số liệu năm 2011-2012 khoa CNTT DTH và CTH

10cth1-2 February 5, 2012 Nam Le 1

Cái này xem tham khảo nha

http://10cth01n2.22web.net/document/hutech-1516-cntt.pdf

Download trên web lớp | khoa cntt


Last modified on December 9th, 2020 at 1:01 am

Nam Le
lequocnamOne respond

  1. le.qnam says:

    có mấy môn học kì sau mình học đó nhe các bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published.