This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Photoshop

10cth1-2 January 30, 2012 riobus 0

PHOTOSHOP —–>"………… IDEA"

Lang thang trên mấy trang web nói về photoshop mình mới tìm ra một ebook nói về photoshop!

Đây là địa chỉ để download ebook về: http://vietlion.com/ebk-love2/2011/10/24/Giao%20Trinh%20Do%20Hoa%20Ung%20Dung.rar
Rất mong ebook này sẽ giúp các bạn làm quen nhiều hơn với công cụ chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp.

THÂN CHÀO


Last modified on December 9th, 2020 at 1:02 am

riobus
riobus0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published.