This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Tài liệu môn Kiến trúc máy tính

10cth1-2 July 26, 2011 Nam Le 3

Đây là tổng hợp về môn KTMT. Mấy file scan từ vở của bạn Cẩm Ly (chữ hơi xấu các bạn ráng đọc [emot]hamarneh[/emot] ), mấy file pdf thầy đưa.
http://www.mediafire.com/download.php?4vl7v8a4nvfwklp


Last modified on December 9th, 2020 at 1:28 am

Nam Le
lequocnam3 responds

  1. themloc says:

    Thanks nha ken [emot]zan[/emot]. Neu co de thi mau thi tot wa[emot]shy[/emot]

  2. svfuns says:

    [emot]envy[/emot][emot]envy[/emot][emot]envy[/emot][emot]envy[/emot]

  3. kid1201 says:

    thaks bạn kenty nhiều lém….[emot]smile[/emot][emot]hamarneh[/emot][emot]hamarneh[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published.