This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Tài liệu tham khảo và ôn tập môn Giao tiếp truyền thông

10cth1-2 December 8, 2011 4

Bao gồm:

KHoa học giao tiếp
Tâm lí học đại cương
Tâm lí du khách
Tâm lí giao tiếp sư phạm
Tâm lí giao tiếp – ứng xử
Tâm lí học tuyên truyền
Tâm lí học xã hội
Tâm lí học quản trị kinh doanh
Tâm lí truyền thông và giao tiếp
Truyền thông giao tiếp

Chú ý: Chỉ có cái Tâm lí truyền thông và giao tiếp là tài liệu cô đưa đọc thôi, mấy cái còn lại là tui chôm trong usb của cô đó.

Download ở đây:

http://www.mediafire.com/download.php?2a37uf6d0usx54c

Tham khảo trên mạng:


http://www.mediafire.com/download.php?c7bze6zegsxub7c

[i]@10cth01n2[/i]


Last modified on December 9th, 2020 at 1:13 am

Nam Le
lequocnam4 responds

 1. le.qnam says:

  [emot]stupid[/emot]

 2. quangtri says:

  dc đó.., còn tài liệu gì Up luôn đi[emot]grin[/emot][emot]grin[/emot]

 3. le.qnam says:

  còn nhiều lắm [emot]grin[/emot]

 4. phanthovb says:

  mày hack usb của cô được nhiêu khai mau ! có đề thi ko send cho anh em đi [emot]kill[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.