This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

tham dự kỳ thi Olympic Toán Sinh viên lần thứ 20

10cth1-2 January 21, 2012 0

  

  

  

  

  

  

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  

  

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  

Độc   lập – Tự do – Hạnh phúc

  

  

  

  

                                                                                                TP. Hồ Chí Minh, ngày  16 tháng 01 năm  2012

  

 

  

THÔNG BÁO

  

V/v tham dự kỳ thi Olympic Toán Sinh viên lần thứ 20

  

 

  

 

  

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, Hội Toán học Việt Nam cùng Bộ Giáo Dục –Đào Tạo và Hội sinh viên Việt Nam tổ chức kì thi Olympic Toán
sinh viên lần thứ 20
(năm 2012) tại Trường Đại học Phú Yên (TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) diễn ra trong những ngày 9–15/4/2012.

  

Cũng như những năm trước, để tạo điều kiện cho những sinh viên có khả năng và có tinh thần yêu thích toán học có điều kiện được bồi dưỡng, học hỏi và được giao lưu gặp gỡ với sinh viên các Trường Đại học trong cả nước, Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tiếp tục tổ chức cho sinh viên Trường ta tham dự kì thi này.

  

Bộ môn Toán sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng (miễn phí) cho các sinh viên tham dự, gồm: môn Đại số và môn Giải tích (sinh viên có quyền chọn cả hai hoặc một trong hai môn).

  

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn An KhươngTS. Nguyễn Huy Tuấn.

  

Lịch học cụ thể sẽ được giảng viên và sinh viên cùng thống nhất với nhau trong buổi gặp lần đầu vào lúc 09g00 ngày 08/02/2012 tại A-02.23.

  

Mời các bạn có tên trong danh sách sau đây (năm II và năm I) cùng tham dự.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

STT

  

  

LỚP

  

  

HỌ TÊN

  

  

MSSV

  

  

SINH

  

  

KHOA

  

  

1

  

  

10DCK01

  

  

Lê Anh

  

  

Sơn

  

  

1051090005

  

  

25-12-91

  

  

DT

  

  

2

  

  

10DCK01

  

  

Nguyễn Huỳnh Xuân

  

  

Quan

  

  

1051090003

  

  

18/10/92

  

  

DT

  

  

3

  

  

10DCK01

  

  

Hồ Văn

  

  

Nửng

  

  

1051090035

  

  

02/11/92

  

  

DT

  

  

4

  

  

10DCT01

  

  

Phạm Văn

  

  

Công

  

  

1051060008

  

  

02-09-91

  

  

DT

  

  

5

  

  

10DCT01

  

  

Vũ Như

  

  

Lâm

  

  

1051060015

  

  

27/05/92

  

  

DT

  

  

6

  

  

10DDT01

  

  

Trần Thị Hồng

  

  

Gấm

  

  

1051010026

  

  

18/08/91

  

  

DT

  

  

7

  

  

10DDT02

  

  

Phạm Nguyễn Hoàng

  

  

Tâm

  

  

1051010061

  

  

07-06-92

  

  

DT

  

  

8

  

  

10DDT02

  

  

Huỳnh Thanh

  

  

  

  

1051010102

  

  

 

  

  

DT

  

  

9

  

  

10DDT02

  

  

Phạm Trần Anh

  

  

Thảo

  

  

1051010095

  

  

01/03/92

  

  

DT

  

  

10

  

  

10DTH01

  

  

Tăng Đức

  

  

Thịnh

  

  

1051020034

  

  

02/09/92

  

  

TH

  

  

11

  

  

10DTH02

  

  

Bùi Thị Hương

  

  

Lan

  

  

1051020125

  

  

01/10/91

  

  

TH

  

  

12

  

  

10DTH02

  

  

Văn Thanh Minh

  

  

Thư

  

  

1051020207

  

  

02/11/92

  

  

TH

  

  

13

  

  

10DTH04

  

  

Nguyễn Thanh

  

  

Hoàng

  

  

1051020283

  

  

16/12/92

  

  

TH

  

  

14

  

  

10DTH05

  

  

Phú Lương Kim

  

  

Bảo

  

  

1051020248

  

  

09/11/92

  

  

TH

  

  

15

  

  

10DTH05

  

  

Trần Nam

  

  

Hải

  

  

1051020277

  

  

29/07/92

  

  

TH

  

  

16

  

  

10DXC01

  

  

Phạm Khoa

  

  

Đăng

  

  

1051050001

  

  

 

  

  

XD 

  

  

17

  

  

10DXC01

  

  

Phạm Quốc

  

  

Nam

  

  

1051050038

  

  

 

  

  

 XD

  

  

18

  

  

10DXC01

  

  

Bùi Trọng

  

  

Oanh

  

  

1051050039

  

  

 

  

  

 XD

  

  

19

  

  

10DXC01

  

  

Trần Đình

  

  

Khoa

  

  

1051050029

  

  

26/12/92

  

  

XD

  

  

20

  

  

10DXC01

  

  

Trần Lê Phương

  

  

Thảo

  

  

1051050051

  

  

15/04/92

  

  

XD

  

  

21

  

  

10DXC02

  

  

Nguyễn Hoàn

  

  

Diện

  

  

1051050069

  

  

 

  

  

XD

  

  

22

  

  

10DXC02

  

  

Nguyễn Sỹ Quang

  

  

Minh

  

  

1051050077

  

  

 

  

  

 XD

  

  

23

  

  

10DXC02

  

  

Phạm Hoàn

  

  

Sơn

  

  

1051050084

  

  

 

  

  

 XD

  

  

24

  

  

10DXC02

  

  

Nguyễn Minh

  

  

Tiến

  

  

1051050088

  

  

17/08/92

  

  

XD

  

  

25

  

  

10DXD01

  

  

Trương Thị Mỹ

  

  

Lam

  

  

1051040125

  

  

03/12/92

  

  

XD

  

  

26

  

  

10DXD02

  

  

Nguyễn Văn

  

  

Hiếu

  

  

1051040079

  

  

06/10/91

  

  

XD

  

  

27

  

  

10DXD02

  

  

Cao Hoài

  

  

Hưng

  

  

1051040096

  

  

12/10/92

  

  

XD

  

  

28

  

  

10DXD02

  

  

Đinh Xuân

  

  

Thành

  

  

1051040227

  

  

08/02/80

  

  

XD

  

  

29

  

  

10DXD03

  

  

Vũ Đình

  

  

Nha

  

  

1051040161

  

  

23/03/92

  

  

XD

  

  

30

  

  

10DXD03

  

  

Đặng Quốc

  

  

Nhân

  

  

1051040163

  

  

15/01/92

  

  

XD

  

  

31

  

  

10DXD03

  

  

Hồ Đình

  

  

Vương

  

  

1051040319

  

  

27/11/92

  

  

XD

  

  

32

  

  

10DXD04

  

  

Nguyễn Minh

  

  

Thắng

  

  

1051040222

  

  

05/11/92

  

  

XD

  

  

33

  

  

10DXD04

  

  

Đào Công

  

  

Tuân

  

  

1051040286

  

  

19/11/92

  

  

XD

  

  

34

  

  

10DXD04

  

  

Phạm Văn

  

  

  

  

1051040318

  

  

14/06/91

  

  

XD

  

  

35

  

  

10DXD05

  

  

Trần Khôi

  

  

Anh

  

  

1051040022

  

  

18/05/92

  

  

XD

  

  

36

  

  

10DXD06

  

  

Trần Thanh

  

  

Liêm

  

  

1051040357

  

  

03/03/92

  

  

XD

  

  

37

  

  

10DXD06

  

  

Phạm Xuân

  

  

Trường

  

  

1051040408

  

  

06/03/92

  

  

XD

  

  

38

  

  

11DCT01

  

  

Ngô Trường

  

  

Thọ

  

  

1151060004

  

  

190593

  

  

DT

  

  

39

  

  

11DKT14

  

  

Phạm Minh

  

  

Tiến

  

  

1154030907

  

  

301093

  

  

KT

  

  

40

  

  

11DQT04

  

  

Thái Hoàng

  

  

Khang

  

  

1154010385

  

  

200893

  

  

QT

  

  

41

  

  

11DQT10

  

  

Trần Nghị

  

  

Long

  

  

1154010455

  

  

240493

  

  

QT

  

  

42

  

  

11DTC01

  

  

Phạm Minh

  

  

Châu

  

  

1154020116

  

  

170790

  

  

KT

  

  

43

  

  

11DTC05

  

  

Phạm Minh

  

  

Trí

  

  

1154021112

  

  

070593

  

  

KT

  

  

44

  

  

11DTC15

  

  

Nguyễn Trần

  

  

Khánh

  

  

1154020413

  

  

300493

  

  

KT

  

  

45

  

  

11DTC22

  

  

Mạnh Thế

  

  

Thịnh

  

  

1154021330

  

  

031193

  

  

KT

  

  

  

Ngoài danh sách này, mời các bạn sinh viên yêu thích Toán và muốn tham dự kì thi này liên hệ với Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin, gặp Thầy Nguyễn An Khương hoặc Thầy Nguyễn Cao Trí.

  

Mời các bạn đến buổi gặp mặt lần đầu với Thầy Khương vào lúc 09g00 ngày 08/02/2012 tại A-02.23.

  

Cần biết thêm chi tiết, các bạn liên hệ với Thầy Nguyễn An Khương qua
địa chỉ e-mail:
[email protected]

  

Hoặc với Thầy Nguyễn Cao Trí qua địa chỉ e-mail: [email protected]

  

 

  

                                                                                               TM. Bộ môn Toán.

  

                                                                                                Nguyễn Cao Trí. 

  


Last modified on December 9th, 2020 at 1:03 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.