This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thành lâp Nhóm V/v Học tâp ai thât sự mún dzô đây !

10cth1-2 November 7, 2010 5

Kì kiểm tra giữa kì sắp tới rồi mà tình hình của mình là bài tập còn chất chồng ! Lời giải trên giáo trình thì đọc có câu hiểu câu ko .
=> Mình tính lập môt  nhóm giải quyết bài tập vào mỗi buổi chiều học nhóm khoảng 2 tiếng đồng hồ
, các bạn thấy sao ?

Theo mình nghĩ chúng ta nên lập một
Nhóm học khoảng 3 người 1 nhóm ! vì có thể dễ dàng trao đổi lẫn nhau ( 1 người nói sai -thì còn có người thứ 2 để so sánh ).

Nhóm của mình ai đăng kí : ( bỏ dép vô đây nha) [emot]hamarneh[/emot]

Nhóm IT-Team 1 :
1.Thanh Thơ    Nickname : Skynet     Y!M : voc_may_tinh .
….ai tham gia cùng với mình nà .

…nhóm khác mọi người tự lập nha  mình đề xuất su dung tên nhóm la IT-team  thêm thứ tự 1 2 hoặc 3 vào … để có tên hay hay chút


Last modified on December 9th, 2020 at 2:07 am

skynet
skynet5 responds

 1. le.qnam says:

  Ôk bạn.
  Lê Quốc Nam Nick muatinhyeu_812. 0164 375 ****
  Nhưng vấn đề là học ở đâu? Học nhóm rất cần thiết đó

 2. youngta says:

  Nhóm ko cần nhiều người nhưng quan trọng là chịu học khoảng 5 đến 10 người gom lại ra quán nào làm buổi off và học luôn cũng oke lắm

 3. le.qnam says:

  Thanh Thơ cho sđt đi

 4. skynet says:

  số dt mình nè : 0164 9204 970 Thơ

  Còn ai học nữa hông ! Thứ 6 vô lớp tính chỗ học

 5. svfuns says:

  các bạn liên hệ với 01657962184.
  Hiện tại CLB ITH đang thành lập nhóm và dự định trong tuần tới sẽ học tại nhà riêng của một thành viên trong CLB. Mọi người ai mún tham gia thì đăng ký.
  Thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.