This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thông báo ngày nộp đồ án môn học Lập trình quản lý và lập trình windows

10cth1-2 December 26, 2012 1

Tih hình là Tin chính thức mới nhận từ cô Lan Anh:

Lập trình quản lí:
– toàn khóa 10 CTH nộp vào ngày 4.1.2013 (dl)
– hình thức: Tại sảnh Điện Điên Phủ .Bắt đầu từ 7h30, nộp bài qua máy tính + vấn đáp.

Lập trình trên môi trường windows:
– thời gian: 10h am ngày 13.1.2013 (dl) tại văn phòng khoa


Last modified on December 4th, 2020 at 12:00 pm

Nam Le
lequocnamOne respond

  1. le.qnam says:

    Cập nhật môn lập trình win

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.