This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thông báo việc đóng học phí HK2 khóa 2010

10cth1-2 February 22, 2011 7

Thông báo việc đóng học phí HK2 khóa 2010 chỉ có ở Hutech – ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM. Các bạn xem rùi thực hiện cho tốt hen. Hixx. Tội ba má ở quê quá [emot]shuai[/emot]

/document/hoc-phi-hk2-khoa2010.jpg

(Mới cập nhật: Lớp CĐ khóa 2010 bắt đầu đóng là 28-3-2011 và kết thúc ngày 15-4-2011)

P/s: Mới chụp hùi chiều ở tầng lửng trước phòng đào tạo. Hix


Last modified on December 9th, 2020 at 1:41 am

Nam Le
lequocnam7 responds

 1. le.qnam says:

  [emot]shuai[/emot]

 2. kuroshime says:

  Hình như là trúng thời điểm đi học GDQP thì phải. thế thì làm sao mà nộp [emot]unhappy[/emot][emot]unhappy[/emot][emot]unhappy[/emot]

 3. le.qnam says:

  chắc từ từ điều chỉnh lại

 4. VuAn92 says:

  khỏi nộp lun[emot]grin[/emot]

 5. JacksonTai says:

  nộp 1 lần sao chịu nổi!với đang học sao mà nộp được đây![emot]sweat[/emot]

 6. LVT02 says:

  khỏi đóng luôn đi! [emot]ok[/emot]

 7. le.qnam says:

  ĐIều chỉnh rồi đó [emot]grin[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.