This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thông báo việc học bù Tin học đại cương

10cth1-2 December 17, 2010 6

Thứ 2 ngày 20.12.2010 (tuần 16) sẽ học bù Tin học đại cương tại hội trường 1 lầu 6.
Lớp 10cth01-2: Ca 1
Lớp 10cth03-4: Ca 2


Last modified on December 9th, 2020 at 1:51 am

Nam Le
lequocnam6 responds

 1. JacksoTai says:

  bữa cuối mà cũng bị cho lội bộ lên tới đó àh!

 2. le.qnam says:

  Z thì đi thang máy [emot]hamarneh[/emot]

 3. JacksoTai says:

  thang máy cũng chờ mà!đi thang máy bị say sóng mắc công học ko được nữa![emot]puke[/emot][emot]shy[/emot]

 4. hox pu gj nua zaj lop truog

 5. Se7en says:

  vay gio la da nghi TinHoc zoy ha?

 6. le.qnam says:

  Tin đại cương chính thức kết thúc. Chỉ còn Thực hành 2 tuần nữa và có thể có 1 tiết lý thuyết thêm . Thời gian sẽ có thôgn báo sau [emot]grin[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.