This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thông báo việc Họp lớp 10cth01 cuối tháng 12

10cth1-2 December 25, 2010 4

Lớp 10cth01 sẽ diễn ra cuộc họp lớp lần 2 cuối tháng 12.

Địa điểm: Phòng 404 cơ sở Điện Biên Phủ
Thời gian: Thứ 2 ngày 27 tháng 12 năm 2010. Ca 3. (nếu ko kịp time thì lấn sang ca 4).
Thành phần: Toàn thể thành viên 10cth01 và GVCN lớp 10cth01.
Nội dung: Đáng giá xếp loại thành viên, xếp loại hạnh kiểm,…

Nam hy vọng các bạn sẽ đến và có mặt đầy đủ để không khí có phần sôi nổi và ấm cúng giữa lòng Sài Gòn nóng bức [emot]grin[/emot]


Last modified on December 9th, 2020 at 1:49 am

Nam Le
lequocnam4 responds

 1. JacksoTai says:

  sài gòn càng đông càng nóng chứ sao mà ấm nẩu![emot]hamarneh[/emot]

 2. skynet says:

  ấm cúng giữa lòng Sài Gòn nóng bức  : Văn hay thế nhỉ ! [emot]shuai[/emot][emot]uplook[/emot]

 3. le.qnam says:

  Chiều thứ 2 ngày 27 nha các bạn. nam ghi nhầm

 4. VuAn92 says:

  cho hỏi ca 3 là mấy giờ vậy ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.