This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thông báo việc mở lớp học kì hè năm 2011-2012

10cth1-2 April 27, 2012 5

Các môn HK hè: http://10cth.22web.org/document/hk-he-2011-2012.htm
Thông báo các môn học kì hè và các môn bổ sung:

http://hutech.edu.vn/daotao/docalls/hutech-1414-tb-vv-dang-ky-mon-hoc-hk-he-20112012.pdf


Last modified on December 4th, 2020 at 11:31 pm

Nam Le
lequocnam5 responds

 1. quangtri says:

  khi nao dang ky dc.., lam vai mon moi dc [emot]grin[/emot]

 2. le.qnam says:

  quên up thoi giang đăng kí, mới up lại đó [emot]grin[/emot].

  Ngày đk được là 28/5 nhé

 3. dagau.taka says:

  ua~ Nam lap trinh C là ki~ thuat lap trinh ay ha~ ???

 4. le.qnam says:

  hong, lập trình C là Tin học đại cương của khóa 10.

 5. le.qnam says:

  ĐÃ update danh sách các môn mở thêm, các bạn vẫn có thể vào đăng ký bổ sung bằng cách tải Mẫu đăng kí học phần bổ sung tại trang SInh viên, sau đó nộp về phòng Đào tạo trước ngày 24.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.