This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Tổng hợp dfd của thầy Bích đây [hệ thống thông tin]

10cth1-2 November 10, 2012 phanthovb 2

Tất cả nằm trong folder . cập nhật theo tình hình thời tiết .

[codes=c#]http://www.mediafire.com/?ysve1bz1f4t14[/codes]

vui lòng copy để nó die nhé .


Last modified on December 4th, 2020 at 3:10 am

phanthovb
phanthovb2 responds

  1. phanthovb says:

    http://www.mediafire.com/?ysve1bz1f4t14  nam khùng sửa dùm cái link này . bài do mình đăng mà sửa ko dc mới đau ấy chứ.

  2. le.qnam says:

    ok đã sửa :d

Leave a Reply

Your email address will not be published.