This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Xuất hiện mã khai thác từ xa lỗi 0-day mới của PHP 5.4.3 trên Windows

10cth1-2 May 25, 2012 0

Vào hôm qua 18/05, một thành viên có nickname là 0in đã gửi lên trang packetstormsecurity.org một mã khai thác từ xa (remote exploit) lợi dụng lỗ hổng trong hàm com_print_typeinfo của PHP phiên bản 5.4.3 dành cho nền tảng Windows.

Trong phần ghi chú, 0in là tác giả của mã khai thác này cho biết, anh ta đã thử nghiệm thành công trên máy Windows XP SP3 được cập nhật đầy đủ các bản vá. Và kết quả là PHP engine sẽ thực thi bất kỳ shellcode nào được chứa trong mã khai thác này.

Hiện vẫn chưa có thông báo và bản vá lỗi chính thức nào từ nhóm phát triển PHP cho lỗi 0-day mới nhất này, nhưng dưới đây là một số biện pháp để hạn chế các rủi ro khác:

• Chặn tất cả các chức năng upload file trong các ứng dụng PHP.
• Sử dụng IPS để lọc các shellcode đã được biết đến, ví dụ các shellcode có trong Metasploit.
• Cập nhật PHP lên phiên bản mới nhất để phòng chống các lỗ hổng khác như CVE-2012-2336 được công bố vào đầu tháng này.
• Sử dụng Host-IPS để chặn bất kỳ các lỗi buffer overflow có thể có trong hệ thống.

(Theo Internet Storm Center (ISC))

Theo trang openwall.com thì lỗi này là “tràn bộ đệm” tại hàm com_print_typeinfo()

http://openwall.com/lists/oss-security/2012/05/20/1
http://packetstormsecurity.org/files/112851
http://isc.sans.edu/diary/PHP+5+4+Remote+Exploit+PoC+in+the+wild
HVA News


Last modified on December 4th, 2020 at 11:28 pm

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.