This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Adobe Photoshop CS6 13.0 Extended Final

10cth1-2 May 6, 2012 0

Adobe® Photoshop® CS6 Extended là giải pháp tuyệt đỉnh cho các tác vụ xử lý ảnh số cao cấp, cung cấp mọi tính năng phối ghép và biên tập vốn có trong Photoshop CS5 cộng thêm những cọng cụ đột phá cho phép tạo lập và chỉnh sửa các nội dung 3D và chuyển động.

Chương trình này là một trong những biên tập hình ảnh phổ biến nhất. Nó cho phép bạn chỉnh sửa các tập tin hình ảnh hiện tại và tạo ra những hình ảnh mới. Trình chỉnh sửa ảnh này được sử dụng để tạo ra hình ảnh thật như ảnh chụp, chỉnh sửa, cắt dán, chỉnh màu sắc, tạo ra các hình ảnh thực tế, vv

Download: http://www.mediafire.com/?99r2ph9smgd0s
Active: http://www.mediafire.com/?yxmcb476p1bq6xt
Pass unlook: dangduc.info

@dangduc.info


Last modified on December 4th, 2020 at 11:30 pm

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.