This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Đề thi mác lênin.

10cth1-2 July 19, 2011 7

Ai có đề thi mác lênin của các khóa trước không nhỉ post lên cho mình tham khảo với. thanks.


Last modified on December 9th, 2020 at 1:30 am

VuAn92
VuAn927 responds

 1. le.qnam says:

  hok tim dc,ôci cai nay thử http://10cth01-2.isgreat.org/home/read.php?242

 2. svfuns says:

  hem có[emot]fear[/emot][emot]fear[/emot] sợ chết[emot]puke[/emot][emot]puke[/emot]

 3. le.qnam says:

  có đề cương mấy bạn ở lớp soạn ra nè http://10cth01-2.isgreat.org/document/mac

 4. le.qnam says:

  mới hỏi của bạn Hân 10ckt2:
  câu 1 .(3.5đ) triết học là j? vấn đề cơ bản của triết học? chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học khác nhau ntn? ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này?

  câu 2 .(3.5đ) giá trị của hàng hóa là j và đc cấu thành bởi những yếu tố nào? lượng giá trị của hàng hóa là j?và đc xác định bằng cách nào?theo a/c giải pháp cơ bảnđể nâng cao súc cạnh tranh của VN hiện nay là j?

  câu 3. (2đ) phân tích mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa? liên hệ vs thực tiễn cách mạng XHCN ở nc ta hiện nay?

  [emot]stupid[/emot]

 5. VuAn92 says:

  acac được mỗi câu cuối đọc sơ thôi rồi lượm ơi

 6. themloc says:

  an quắn chăm nhỉ:d

 7. le.qnam says:

  haha. ai qua đc Mác đi nhậu hen [emot]hamarneh[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.